Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2019, data dodania: 20.03.2019

Wysokość opłat wstępnych i rocznych za utworzenie i prowadzenie portalu PPK

Minister Finansów ustalił wysokość opłat wstępnej i rocznej za utworzenie i prowadzenie portalu PPK, którą są zobowiązane wnosić na rzecz operatora portalu PPK:

  • towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • powszechne towarzystwo emerytalne,
  • pracownicze towarzystwo emerytalne lub
  • zakład ubezpieczeń.

Wysokość opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK wynosi 700 000 zł w odniesieniu do jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń. Natomiast wysokość stawki opłaty za udział w portalu PPK wynosi 0,05%.

Portal PPK będzie utworzony w celu gromadzenia i udzielania informacji o funkcjonowaniu PPK przez operatora portalu, którym będzie spółka zależna od Polskiego Funduszu Rozwoju. Operator portalu będzie realizował zadania związane z portalem PPK, w szczególności w zakresie prezentowania instytucji finansowych oraz ich ofert, w tym warunków umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, statutów (regulaminów), kluczowych informacji dla inwestorów funduszy inwestycyjnych, dokumentów zawierających najważniejsze informacje lub innych dokumentów dotyczących działalności instytucji finansowych.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK