Wideoszkolenie

Ulga B+R - jak skorzystać

LEKCJE:
Wideo
1 / 1
Ulga B+R to jedna z nielicznych dostępnych obecnie dla podatników możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych, a więc poprawy efektywności finansowej biznesu. Funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 2016 roku, kiedy to zastąpiła tzw. ulgę technologiczną. Dzięki uldze B+R podatnik może więcej niż jednokrotnie rozpoznać niektóre koszty podatkowe. Ważne, żeby pamiętać o warunkach formalnych – przed zamknięciem roku należy się upewnić, że odpowiednie koszty zostały ujęte we właściwy sposób w ewidencji podatkowej.

W programie szkolenia:
• Działania B+R - definicje
• Co to są koszty kwalifikowane?
• Jaka część kosztów kwalifikowanych podlega odliczeniu?
• Centra badawczo-rozwojowe – czy łatwo uzyskać taki status
• Jak odliczać koszty kwalifikowane?
• Jakich branż dotyczy ulga B+R?
• Jak zastosować ulgę B+R?
Czas: 1 godzina 1 minuta 28 sekund
Data dodania: 2020-01-27
Aktualny: tak

Autor

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

 

Licencjonowany doradca podatkowy z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym; partner zarządzający w Advicero Nexia. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym w latach 2000-2006 z firmami tzw. Wielkiej Czwórki, począwszy od 2009 r. zajmuje stanowisko partnera (do 2012 r. w ramach międzynarodowej spółki doradztwa podatkowego, następnie w ramach Advicero Nexia). Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Przeprowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji struktury holdingowej i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych, włączając w to step-upy podatkowe, połączenia, likwidacje, przekształcenia i aporty aktywów. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych, doradzała wielu funduszom inwestycyjnym, zarówno charakteru otwartego, jak i zamkniętego, w ich działalności inwestycyjnej i bieżącej, obejmującej nabycia i sprzedaż udziałów lub aktywów, restrukturyzacje prowadzące do uzyskania optymalizacji podatkowej, uzyskiwanie zwolnienia w podatku dochodowym dla polskiej działalności. Ma również doświadczenie w doradztwie dla branży energetyki odnawialnej, w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania biznesplanów, rozliczeń zielonych certyfikatów. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora nieruchomościowego oraz handlu detalicznego. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK