Monitor Księgowego 9/2019, data dodania: 19.08.2019

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzone zwolnienie obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof). Zwolnienie może być stosowane już wobec przychodów osiąganych od 1 sierpnia 2019 r., pod warunkiem złożenia przez pracownika/zleceniobiorcę stosownego oświadczenia potwierdzającego prawo do korzystania ze zwolnienia (zob. artykuł "MF opublikował wzór oświadczenia koniecznego do skorzystania z zerowego PIT dla młodych"). W 2019 r. omawiane zwolnienie z PIT obejmuje przychody do wysokości 35 636,67 zł

Poczynając od przyszłego roku (2020), młodzi ludzie będą korzystali ze zwolnienia z mocy prawa (bez potrzeby składania oświadczenia w tej sprawie).

Wprowadzone zwolnienie nie zmieniło zasad ustalania i płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należne od przychodów uzyskiwanych przez młodych ludzi (do 26. roku życia).

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 1394

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. "Zerowy PIT dla młodych - warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi" opubl. w "Mk" nr 8 2019

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna MONITORA księgowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK