Monitor Księgowego 9/2019, data dodania: 09.08.2019

MF opublikował wzór oświadczenia koniecznego do skorzystania z zerowego PIT dla młodych

MF opublikował wzór oświadczenia, które muszą złożyć pracownicy chcący skorzystać z zerowego PIT dla młodych. Wzór ten ma charakter przykładowy. Pracownicy mogą nadal korzystać ze wzorów przygotowanych samodzielnie przez pracodawców. Ci ostatni powinni jednak zapoznać się z wzorem przygotowanym przez MF, aby się upewnić, czy przygotowane przez nich samodzielnie oświadczenia są prawidłowe.

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zerowy PIT dla młodych. Z nowej ulgi mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat i których przychody z umów o pracę lub zlecenia nie przekroczą:

  • w 2019 r. kwoty 35 636,67 zł,
  • w 2020 r. (i następnych latach) kwoty 85 528 zł.

O ile w 2020 r. płatnicy będą mieli ustawowy obowiązek stosowania nowego zwolnienia, to w 2019 r. muszą to robić tylko w przypadku, gdy pracownik złoży im pisemne oświadczenie, że uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku.

Brak ustawowego wzoru oświadczenia koniecznego do skorzystania z zerowego PIT dla młodych

Przepisy updof wprowadzające zerowy PIT dla młodych nie regulują, jakie elementy powinno zawierać oświadczenie składane w tej sprawie. Nie zawierają również upoważnienia ustawowego do określenia takiego wzoru przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia wykonawczego. Aby ułatwić naszym Czytelnikom rozliczanie przychodu osób, które w 2019 r. chciałyby skorzystać z nowego zwolnienia, zaprezentowaliśmy przykładowy wzór takiego oświadczenia w "Mk" nr 8/2019 r. w artykule pt. "Zerowy PIT dla młodych - warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi".

Minister Finansów zdecydował się jednak stworzyć przykładowy wzór oświadczenia i opublikować go na swojej stronie internetowej. Pracodawcy, którzy jeszcze nie przygotowali samodzielnie takiego oświadczenia, mogą korzystać z ministerialnego wzoru. Ci zaś, którzy zdecydowali się na samodzielne przygotowanie oświadczenia, powinni zapoznać się z poniższym wzorem, aby się upewnić, czy stosowany przez nich wzór oświadczenia jest prawidłowy.

Oświadczenie w sprawie stosowania zwolnienia z PIT w 2019 r. dla przychodów osób do 26. roku życia - przykładowy wzór MF

Wzór oświadczenia w sprawie stosowania zwolnienia z PIT w 2019 r. dla przychodów osób do 26. roku życia jest również dostępny na stronie na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania, w zakładce Formularze.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495

  • art. 5 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 1394

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK