Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2019, data dodania: 18.09.2019

Nowe zasady obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wyłączającą z minimalnego wynagrodzenia dodatek za staż pracy.

Jednocześnie, z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnictwa oraz obowiązujące u poszczególnych pracodawców odmienne zasady przyznawania dodatku za staż pracy, została wprowadzona definicja pojęcia "dodatek za staż pracy".

Zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2019 r. przepisami przejściowymi wykonawcy umów zawartych przed 1 września 2019 r. w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych będą mogli przeprowadzić negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dotyczy to wykonawców, którzy w wyniku zmian wprowadzonych ustawą muszą podnieć swoim pracownikom wynagrodzenia.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK