Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2019, data dodania: 18.09.2019

Jak wynagradzać młodocianych pracowników po zmianie przepisów

Od 1 września 2019 r. wzrosło o 1% minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Wynagrodzenie pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie zmieniło się i nadal przysługuje w wysokości nie niższej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia  w poprzednim kwartale.

Minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom młodocianym (osobom, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat) jest wyrażone stałym procentem, przy czym jego wysokość zależy od:

  • formy dokształcania praktycznego (nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
  • roku nauki - w przypadku nauki zawodu,
  • wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wysokość wynagrodzenia tej grupy zatrudnionych jest zmienna i obowiązuje w tej samej kwocie przez 3 kolejne miesiące, licząc od 1 września.

W wyniku zmian przepisów rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania od 1 września 2019 r. aktualne minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych przysługujące im w okresie nauki zawodu nieznacznie wzrosły:

  • w pierwszym roku nauki - 5% (z 4%),
  • w drugim roku nauki - 6% (z 5%),
  • w trzecim roku nauki - 7% (z 6%).

Podstawą, od której jest obliczane wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od 1 września do 30 listopada 2019 r., jest kwota 4839,24 zł.

Stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

Okres obowiązywania

Nauka zawodu --rok nauki i wysokość wynagrodzenia

I

5%

II

6%

III

7%

1 września - 30 listopada 2019 r.

241,96 zł

290,35 zł

338,75 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - wysokość wynagrodzenia

4%

193,57 zł

Podwyżka dotyczy też młodocianych pracowników, z którymi pracodawca podpisał umowę o naukę zawodu przed 1 września 2019 r. i umowa ta zawiera poprzednio obowiązujące stawki procentowe wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 190 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495

  • § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - Dz.U. z 2019 r. poz. 1636

  • § 1, § 3, § 19-20 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1636

  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. - M.P. z 2019 r. poz. 742

Małgorzata Piętka

specjalista z dziedziny kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, prawnik

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK