Wideoszkolenie

Rachunkowość Budżetowa 17/2019 [dodatek: Rachunkowość w oświacie], data dodania: 06.09.2019

Wypłata na start dla nauczyciela stażysty - jaki paragraf

W jakim paragrafie wydatkowym należy klasyfikować jednorazową wypłatę na start w kwocie 1000 zł przeznaczoną dla nauczyciela stażysty? Wypłata ta będzie obowiązywać od września 2019r. na mocy zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela.

Wydatki z tytułu jednorazowego świadczenia na start powinny być traktowane analogicznie jak zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli i ujmowane w § 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników".

Świadczenie na start w wysokości 1000 zł zostało wprowadzone ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Na mocy art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie to jest wypłacane w terminie do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczyna staż.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy z 13 czerwca 2019 r. świadczenie na start ma ułatwić początkującym nauczycielom np. zakup dodatkowych materiałów pomocnych w ich rozwoju zawodowym oraz pokrycie części kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w związku z podjęciem pracy w szkole w innej miejscowości. Stanowi ono więc pewnego rodzaju odpowiednik zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli należy ujmować w § 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" (patrz: Pismo).

Pismo MF

(… wydatki przeznaczone na zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli stanowią element wynagrodzenia osobowego, a zatem należy je ujmować w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Pismo Ministerstwa Finansów z 12 lipca 2001 r.

Znak: ST1-4800-527/2001

Podstawy prawne

  • art. 1 pkt 14 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287)

  • art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 967; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1287)

  • załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1363)

©℗

Magda Grotkiewicz

prawnik specjalizujący się w tematyce finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, redaktor prowadzący dwutygodnik "Rachunkowość Budżetowa"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK