Wideoszkolenie

Serwis Prawno-Pracowniczy 15/2019, data dodania: 05.08.2019

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Od 1 września 2019 r. znowelizowano Kartę Nauczyciela. Zmiany dotyczą m.in.:

  • podwyżek wynagrodzeń oraz wprowadzenia dodatkowej podwyżki płac auczycieli od września 2019 r.,
  • oceny pracy z uwzględnieniem opinii rady rodziców (powrót do zasad oceny pracy sprzed zmiany przepisów od września 2018 r.),
  • wprowadzenia dodatkowego świadczenia "na start" dla nauczycieli stażystów w wysokości 1000 zł (świadczenie może być wypłacone tylko raz, w jednakowej wysokości bez względu na wymiar godzin). Warunkiem otrzymania świadczenia jest odbywanie stażu na nauczyciela kotraktowego,
  • ustalenia nowej kwoty dodatku za wychowawstwo - minimalna kwota to 300 zł.

Wynagrodzenie nauczycieli od 1 września 2019 r. wrośnie o 9,6% średniego wynagrodzenia. Przy czym do średniej (oprócz dotychczas stosowanych zasad) wliczany jest także dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Do średniej nie będzie natomiast wliczane jednorazowe świadczenie dla młodych nauczycieli "na start".

Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia. Podwyżka wynagrodzeń nastąpi nie później niż do 30 września br. z wyrównaniem od 1 września.

Takie zmiany wprowadziła ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287)


Agata Pinzuł

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK