Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 2/2019, data dodania: 18.01.2019

Dokumentacja pracownicza

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Określa ono:

  • zasady prowadzenia takiej dokumentacji z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej,
  • sposób i tryb doręczania lub odbioru dokumentacji pracowniczej,
  • sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej.

Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami wprowadzonymi w Kodeksie pracy, polegającymi na skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych oraz wprowadzeniu możliwości przechowywania tych akt w formie elektronicznej (art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej - Dz.U. z 2018 r. poz. 2369

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczlena MONITORA księgowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK