Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 7/2019, data dodania: 18.06.2019

Biała lista podatników VAT - od września

1 września 2019 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o VAT. Nowelizacja umożliwia wdrożenie nowego wykazu podatników VAT (tzw. Biała lista podatników VAT).

Obecnie informacje o podatnikach VAT są zawarte w dwóch wykazach. Po zmianach wykazy te zostaną połączone w jeden oraz poszerzone o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników. W wykazie zostaną umieszczone daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Podatnicy będą mieli zatem możliwość:

  • sprawdzenia statusu kontrahenta na wybrany dzień, a także
  • prześledzenia całej historii rejestracji kontrahenta dla celów VAT.

Możliwość dokonania takiej weryfikacji ma ograniczyć ryzyko nieświadomego uczestnictwa podatników w procederze zmierzającym do wyłudzenia VAT. Bezpłatny i szybki dostęp podatników do aktualnych danych o kontrahentach ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1018

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna MONITORA księgowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK