Wideoszkolenie

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu – praktyczne wskazówki

Z tego odcinka dowiesz się:
• czy opłaty za przedszkole i wyżywienie podlegają wykazaniu w deklaracji VAT jako zwolnione czy w ogóle nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT i wykazywaniu w tej deklaracji?
• dlaczego RIO stoją na stanowisku, że decyzji w sprawie opłaty się nie wydaję, opłata się sama aktualizuje po danym miesiącu, oraz że nie ma regresu w zakresie odsetek za zwłokę?
• jaką datę należy uznać jako datę doręczenia upomnienia, skoro mamy zwrot nieodebranej przesyłki (fikcja doręczenia)? Która data awizowania jest datą doręczenia?
• czy decyzja powinna być wystawiona na każdego rodzica oddzielnie? Czy istnieje możliwość wystawienia jednej decyzji na rodziców, którzy są małżeństwem?
• jak postępować w przypadku gdy w szkole podstawowej jest oddział przedszkolny, w którym dzieci przebywają 5 godzin i korzystają z posiłku? Czy to też jest opłata publicznoprawna taka jak w przedszkolu?
• co z opłatami za żłobek? Żłobki nie są jednostkami oświatowymi, podlegają ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Czy są jakieś informacje, że opłaty za żłobek też staną się należnościami publicznoprawnymi?
• MEN twierdzi, że zobowiązania należy dochodzić na mocy uchwały wydanej przez Radę Gminy, statutu przedszkola i deklaracji przystąpienia dziecka do przedszkola.
• jakie należy zachować terminy w czasie podjęcia czynności egzekucyjnych, tzn. kiedy należy informować rodzica o zaległości i w jakim terminie od tych czynności wysłać upomnienie i ile upomnień należy wysłać zadłużonemu?
• czy nastąpiła zmiana w przypadku odliczenia opłaty za przedszkole w przypadku nieobecności dziecka? Odliczać taką nieobecność czy nie?
• wyżywienie w przedszkolu w formie cateringu. Koszt 11,50 stawki dziennej, 7 zł płaci rodzic, gmina dokłada 3,50 zł. Czy musi być uchwała rady gminy w tej sprawie? Czy te 3,50 zł traktujemy jako zwolnienie i czy wydajemy decyzję w tej sprawie?
• co w takim razie z decyzjami? Kiedy je wydawać? Raz w miesiącu? Raz na kwartał? Raz na semestr? Raz na rok? Jak w praktyce rozwiązać ten problem, by usprawnić swoją pracę i nie zarzucić rodziców dokumentami?
• czy przed wystawieniem decyzji należy wystawić postanowienie o wszczęciu postępowania?
Czas: 1 godzina 4 minuty 57 sekund
Data dodania: 2019-09-09
Aktualny: tak

Autor

Hanna Kmieciak

 

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz m.in. wydawnictw INFOR PL
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK