Wideoszkolenie

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu – praktyczne wskazówki

Z tego odcinka dowiesz się:
• jakie czynności zmierzają do egzekucji (działania informacyjne wierzyciela – prawo, Rejestr Należności Publicznoprawnych – prawo, upomnienie – obowiązek),
• czy upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego,
• kogo obciążają koszty upomnienia,
• kiedy powstaje obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK