Wideoszkolenie

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu – praktyczne wskazówki

Z tego odcinka dowiesz się:
• w jaki sposób można udzielić ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za przedszkole (umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie płatności na raty),
• jakie muszą wystąpić przesłanki do umorzenia tych opłat,
• czy przy ulgach ma zastosowanie Ordynacja podatkowa?
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK