Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 8/2019, data dodania: 18.07.2019

Nowy wzór świadectwa pracy

Zmiany wprowadzone do wzoru świadectwa pracy wynikają z ustawy wprowadzającej RODO (ochronę danych osobowych osób fizycznych). Ustawa ta dokonała zmiany m.in. w zakresie danych osobowych, które pracodawca może pozyskiwać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Zgodnie z przepisami RODO pracodawca nie może już pozyskiwać i podawać w świadectwie pracy imion i nazwisk rodziców pracownika - co zostało uwzględnione w nowym wzorze świadectwa pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy - Dz.U. z 2019 r. poz. 1197

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna MONITORA księgowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK