Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 5/2019, data dodania: 29.04.2019

Czy pracodawca musi wydać świadectwo pracy pracownikowi, z którym tego samego dnia rozwiązuje i zawiera umowę o pracę

PROBLEM

Rozwiązujemy z pracownikiem umowę o pracę. Zaraz po tym podpiszemy z nim nową umowę o pracę. Czy w takiej sytuacji konieczne jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy?

RADA

Nie! Jeśli po rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy nawiązuje się nowy stosunek pracy i następuje to w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca nie ma obowiązku wystawiania świadectwa pracy. Musi to jednak zrobić, gdy pracownik wystąpi z takim wnioskiem. Wniosek ten może być złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie.

Podstawa prawna:

art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730

Joanna Skrobisz,

specjalista w zakresie prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK