Wideoszkolenie

Biuletyn VAT 4/2019, data dodania: 04.04.2019

MF opublikowało nową strukturę JPK_FA

Od 1 lipca 2019 r. będzie obowiązywała struktura (2) dla faktur raportowanych w formacie JPK. MF opublikowało nową strukturę JPK_FA. Z wydanych wyjaśnień wynika, że nowa struktura będzie miała zastosowanie do faktur raportowanych od 1 lipca 2019 r., czyli również do faktur wystawionych przed tą datą.

Nowa struktura JPK_FA, czyli struktura dla faktur raportowanych w formacie JPK_FA, została opublikowana na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk. Będzie miała zastosowanie od 1 lipca 2019 r.

Jak wynika z wyjaśnień MF:

Od 1 lipca 2019 r. faktury wystawione przed tą datą będą raportowane według wersji struktury JPK_FA(2).

Oznacza to, że nowa struktura ma zastosowanie do faktur wystawionych również przed 1 lipca 2019 r. Znaczenie ma data raportowania.

Jak wskazało MF w objaśnieniach, w nowej strukturze zmieniono następujące pozycje, w porównaniu z obecną strukturą:

1. Podschemat "StrukturyDanych_v4-0E.xsd" zmieniono na "StrukturyDanych_v5-0E.xsd".

2. Format pól P_4B i P_5B zmieniono z "etd:TNrNIP" na "etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej".

3. Pole "OkresFaKorygowanej" zmieniono z wymaganego na opcjonalny.

4. W polu P_12 listę stawek uzupełniono o elementy:

  • "4" - stawka 4%,
  • "np" - niepodlegające opodatkowaniu,
  • "oo"- odwrotne obciążenie.

Ponadto wprowadzono nową treść opisu "Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.".

5. W polu RodzajFaktury z listy rozwijalnej usunięto oznaczenie "POZ - pozostałe". W opisie skrótu ZAL dodano wyrazy "oraz faktura końcowa".

6. W polu P_3B wprowadzono nową treść opisu "Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013 r. poz. 1485).".

7. W polu P_13_4 wprowadzono nową treść opisu "Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.".

8. W polu P_14_4 wprowadzono nową treść opisu "Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.".

9. W polu P_13_5 wprowadzono nową treść opisu "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.".

10. W polu P_14_5 wprowadzono nową treść opisu "Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.".

11. W opisie węzła "Faktura" wprowadzono nowe oznaczenia publikacji ustawy - "Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.".

Joanna Dmowska

Ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK