Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 12/2018, data dodania: 23.11.2018

Większe obowiązki bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Minister Edukacji Narodowej rozszerzył zakres warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach oświatowych.

Wprowadzony został m.in. obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. Dyrektor szkoły lub placówki został zobowiązany do zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Uwzględniono możliwość przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki, jednak tylko w przypadku ich konieczności i z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. O zawieszeniu zajęć trzeba będzie poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Ponadto rozszerzona została grupa osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas takie szkolenie odbywali nauczyciele, w tym m.in. prowadzący zajęcia w warsztatach i laboratoriach lub zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie do udzielania pierwszej pomocy powinni być przygotowani także pozostali pracownicy szkoły lub placówki.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK