Monitor Księgowego 13/2015, data dodania: 01.07.2015

12 czerwca 2015 r.

Ograniczanie zrzeszania się w związki zawodowe jest niezgodne z Konstytucją - wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że obowiązujące w Polsce unormowania ustawowe dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z Konstytucją. Zdaniem TK podmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale nie w rozumieniu Kodeksu pracy. W konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia status pracownika powinien być oceniany przez odwołanie się do kryterium wykonywania pracy zarobkowej.

Trybunał stwierdził, że proste odesłanie w ustawie o związkach zawodowych do kodeksowej definicji pracownika nie gwarantuje możliwości zrzeszania się w związkach wszystkim osobom objętym zakresem gwarancji konstytucyjnych. Ustawodawca powinien urzeczywistnić możliwość korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych przez wszystkie osoby, które na gruncie konstytucyjnym zaliczają się do kategorii pracowników. Wybór odpowiedniej techniki legislacyjnej zapewniającej realizację normy konstytucyjnej Trybunał pozostawił ustawodawcy.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 - Dz.U. z 2015 r., poz. 791

Ewa Sławińska

redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK