Monitor Księgowego 10/2018, data dodania: 19.09.2018

Związki zawodowe dla wszystkich wykonujących pracę

Od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Podstawowym celem zmian jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 (Dz.U. poz. 791), czyli dopuszczenie możliwości zrzeszania w związkach zawodowych nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale też osób wykonujących pracę na innej podstawie.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową, czyli:

  • pracownikom oraz
  • osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli:

- nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz

- mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy (art. 2 ust. 1 w zw. z art. 11 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych).

Prawo wstępowania do związków zawodowych będzie też przysługiwało wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków (art. 2 ust. 41 ustawy o związkach zawodowych).

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 1608

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna MONITORA księgowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK