Wideoszkolenie

Fakturowanie 2019

LEKCJE:
Wideo
1 / 1
W programie szkolenia m.in.:

• Pojęcie oraz funkcja faktury VAT
• Obowiązek wystawienia faktury
• Szczególne zasady wystawiania faktur
• Podmioty uprawnione do wystawiania faktur
• Obowiązek wystawienia faktur VAT na żądanie
• Zasady samofakturowania
• Faktury wystawiana przez podmioty trzecie
• Faktury RR – zmiany od roku 2019
• Dane które faktura powinna zawierać obligatoryjnie
• Dodatkowe elementy na fakturze VAT
• Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną
• Faktury wystawiane w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz konsekwencje błędnej kwalifikacji transakcji
• Zasady wystawiania faktur w transakcjach międzynarodowych
• Zasady wystawiania faktur przez podmioty zwolnione podmiotowo
• Faktura wystawiona przez podmiot wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych a prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT
• Faktury zaliczkowe oraz faktury końcowe
• Faktury częściowe
• Zasady wystawiania faktur w walutach obcych
• Co to jest faktura „proforma”?
• Dokumenty zrównane z fakturą
• Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia podatku VAT?
• Faktury elektroniczne (pojęcie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury)
• Faktura VAT ustrukturyzowana oraz ramy czasowe obowiązku jej obligatoryjnego stosowania (nowe regulacje)
• Zasady wystawiania faktur korygujących
• W jakich przypadkach możliwe jest wystawienie noty korygującej?
• Anulowanie faktury oraz odsyłanie faktur
• Warunki dokonania skutecznej refaktury
• Duplikaty faktur
• Faktura VAT a JPK
• Przechowywanie faktur elektronicznych – kontrowersyjne stanowisko KIS
• Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz wystawienia tzw. „pustej faktury” na gruncie przepisów karnych skarbowych
Czas: 1 godzina 16 minut 26 sekund
Data dodania: 2019-02-06
Aktualny: tak

Autor

Arkadiusz Duda

 

Doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK