Wideoszkolenie

Biuletyn VAT 9/2018, data dodania: 23.08.2018

Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta

PROBLEM

Zamierzam opłacać faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy będę mógł zbiorczo opłacać kilka faktur wystawionych przez jednego kontrahenta?

RADA

W ramach mechanizmu podzielonej płatności faktury można opłacać wyłącznie pojedynczo. W związku z tym nie będzie Pan mógł opłacać zbiorczo kilku faktur wystawionych przez jednego kontrahenta z wykorzystaniem tego mechanizmu.

UZASADNIENIE

Od 1 lipca 2018 r. przepisy ustawy o VAT określają tzw. mechanizm podzielonej płatności. Jego istotą jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała część odpowiadająca kwocie VAT - na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób.

Opłacanie faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do nabywcy. W przypadku podjęcia przez nabywcę decyzji o skorzystaniu z mechanizmu podzielonej płatności zapłata jest dokonywana w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z wykorzystaniem specjalnego komunikatu przelewu, którego treść określają przepisy art. 108a ust. 3 ustawy o VAT. Jednym z elementów tego komunikatu jest numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność (art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). Powoduje to, że płatności dokonywane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności są powiązane z konkretnymi fakturami. Uniemożliwia to zatem dokonywanie przelewów zbiorczych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Potwierdził to Minister Finansów w objaśnieniach z 29 czerwca 2018 r., w których można przeczytać, iż:

(…) w związku z tym, że zapłata w MPP musi być powiązana z konkretną fakturą, płatność w MPP nie ma zastosowania do przelewów zbiorczych.

UWAGA!


Podatni, który stosuje podzieloną płatność, musi rozliczać każda fakturę osobno. Nie ma możliwości opłacania kilku faktur zbiorczym przelewem.

Zatem nie będzie Pan mógł opłacać zbiorczo kilku faktur wystawionych przez jednego kontrahenta z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Każdą fakturę należy opłacać osobno, przy jednoczesnym konkretnym wskazaniu numeru faktury.

Podstawa prawna:

  • art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1499

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor komentarza do VAT 2018 wydanego przez INFOR PL S.A.

Czytaj także:

  • "Jak od 1 lipca 2018 r. korzystać ze split payment"
  • "Jakie zapisy w umowie dotyczące split payment są dozwolone"
  • "Wierzytelności w firmie - jakie skutki ma wprowadzenie od 1 lipca 2018 r. split payment"
  • "Czy sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie będzie przyjmował podzielonych płatności"

- w bazie codziennie aktualizowanych porad i artykułów na www.inforfk.pl.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK