Wideoszkolenie

Zamknięcie roku 2018

W programie webinarium m.in.:

Sprawozdanie finansowe
• jakie wymogi formalne musi spełnić sprawozdawanie finansowe
• które jednostki muszą sporządzić sprawozdanie finansowe
• jakie kryteria musi spełnić jednostka, żeby być jednostką mikro lub małą
• kto sporządza sprawozdanie z działalności firmy
• co obejmuje oświadczenie na temat informacji niefinansowych
• kto podpisuje sprawozdanie finansowe oraz czy i kiedy może tego nie zrobić
• w jaki sposób sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane.

Inwentaryzacja
• metody i terminy
• zakres przeprowadzania inwentaryzacji
• wycena poszczególnych składników
• wpływ wyceny na wynik finansowy
• nierozliczone salda – skutki podatkowe
• rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – skutki podatkowe
• odpowiedzialność materialna pracowników

Wycena bilansowa – wybrane zagadnienia
• jakie składniki majątku mogą być klasyfikowane jako środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
• czym są środki trwałe w budowie
• jak klasyfikować aktywa finansowe jednostki
• jak dokonywać rozliczeń międzyokresowych długoterminowych
• jak weryfikować poprawność kwalifikacji zapasów
• na jakie cale należy tworzyć w jednostce rezerwy
• w jaki sposób ustalać bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
• jak należy traktować w bilansie oraz rachunku zysków i strat zobowiązania warunkowe.
Czas: 51 minut 35 sekund
Data dodania: 2019-01-23
Aktualny: nie

Autor

Gyongyver Takats

 

Doktor nauk ekonomicznych SGH, redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego, kandydat na biegłego rewidenta z praktyką w biurze rachunkowym i firmie audytorskiej. Właścicielka biura rachunkowego. Specjalistka w tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej legitymująca się dyplomem wydanym przez ACCA. Autorka ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu rachunkowości, trener i wykładowca.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK