Wideoszkolenie

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

LEKCJE:
Wideo
1 / 1
W programie webinarium:

• Zasady przeprowadzenia kontroli, prawa i obowiązki stron kontroli, uprawnienia inspektora pracy
• Przebieg kontroli: wybór osób objętych kontrolą, wybór dokumentacji pracowniczej objętej kontrolą
• Najczęściej kontrolowane zagadnienia: nawiązanie stosunku pracy, bhp, orzeczenia lekarskie, wynagrodzenia, urlopy wypoczynkowe i czas pracy.
• Zakończenie kontroli, protokół pokontrolny, polecenia, wystąpienia, nakazy, egzekucja oraz sankcje prawne
• Odpowiedzialność za przewinienia: pracodawcy, osoby reprezentującej pracodawcę w sprawach pracowniczych, kadry kierowniczej, specjalisty ds. kadr i płac
Czas: 1 godzina 10 minut 56 sekund
Data dodania: 2019-01-10
Aktualny: tak

Autor

Iwona Wołkiewicz

 

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK