Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 9/2018, data dodania: 07.08.2018

Czy przesłanie faktury w formacie PDF na wskazany adres e-mail można uznać za wydanie faktury

PROBLEM

W przypadku płatności za pomocą aplikacji mobilnych ze smartfonu Spółka wprowadziła regulamin, zgodnie z którym klient indywidualny, instalując te aplikacje, wyraża żądanie i zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez niego adres. W tym przypadku klientowi będzie wydawana jedynie faktura, oryginał i kopia paragonu pozostaną w Spółce. Czy przesyłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres podany przez nabywcę, który, akceptując regulamin, wyrazi żądanie i zgodę na przesyłanie tych faktur, spełnia przesłankę wydania faktury nabywcy?

RADA

Tak, przesłanie faktury w formacie PDF na wskazany przez nabywcę adres e-mail stanowi wydanie faktury.

UZASADNIENIE

Klienci indywidualni Spółki zainteresowani dokonywaniem płatności za pomocą aplikacji mobilnych ze smartfonu muszą zaakceptować regulamin. Akceptując regulamin, wyrażają żądanie i zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany adres e-mail. Z tego względu Spółka:

  • ma obowiązek wystawić fakturę nabywcy - zgodnie z jego żądaniem (zob. art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT), oraz
  • ma prawo wystawić fakturę w formie elektronicznej, gdyż nabywca wyraził na to zgodę, akceptując regulamin (art. 106n ust. 1 ustawy o VAT).

Należy zatem uznać, iż w przedstawionej sprawie przesłanie faktury w formacie PDF na wskazany przez nabywcę adres e-mail stanowi wydanie faktury (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.134.2018.1.ISK; interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.128.2018.1.ISZ; interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 grudnia 2016 r., sygn. 1462-IPPP3.4512.927.2016.1.RD).

W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę (art. 106h ust. 3 ustawy o VAT). Prawidłowo zatem Spółka nie wydaje oryginału paragonu nabywcy. Powinna jednak opisać go danymi identyfikującymi fakturę elektroniczną.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 106b ust. 3 pkt 1, art. 106n ust. 1 i art. 106h ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1499

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK