Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 23/2017, data dodania: 17.11.2017

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowa forma oszczędzania na emeryturę

Od 2019 r. mają ruszyć w Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Jest to pierwszy pracowniczy system długoletniego oszczędzania, w którym partycypować będą nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy i państwo. Do PPK będą mogli przystąpić pracownicy, za których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Pracodawcy będą obciążeni obowiązkowo składką w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Podstawowa składka pracownika wyniesie 2% tej podstawy. Państwo pokryje opłatę powitalną i co roku dopłaci każdemu uczestnikowi 240 zł.

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje solidarne współfinansowanie systemu przez pracownika, pracodawcę i państwo. Proponowana wysokość składek i opłat przedstawiona jest w tabeli.

Tabela. Wysokość składek i opłat finansowania PPK

Rodzaj płatności

Pracownik

Pracodawca

Państwo

Jednorazowa składka powitalna

-

-

250 zł

Roczna dopłata

-

-

240 zł

Składka podstawowa

2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

-

Składka dodatkowa

do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

-

Warto wskazać, że składka finansowana przez pracodawcę będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast składka finansowana przez pracownika będzie odliczana od wynagrodzenia netto.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą prowadzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (dalej: Fundusz TFI). Pracodawcy (nawet zatrudniający tylko jednego pracownika) sami będą dokonywać wyboru funduszu (TFI), w którym gromadzone będą oszczędności pracowników. Każdy z pracowników będzie miał otworzony indywidualny rachunek w TFI. Opłacone składki finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika będą zapisywane na tym indywidualnym rachunku. Zgromadzone w ten sposób oszczędności będą w pełni dziedziczone w następujący sposób:

  • przez osobę wskazaną w dokumencie rejestrowym albo
  • poprzez dziedziczenie na zasadzie przepisów prawa spadkowego.

Do PPK będą mogli przystąpić pracownicy w wieku od 19 do 55 lat. Tę grupę pracowniczą obejmie tzw. autozapis, czyli w momencie dokonania przez pracodawcę wyboru TFI pracownicy we wskazanym wieku zostaną automatycznie zapisani do PPK. Będą oni mogli zrezygnować z uczestnictwa w programie, składając stosowne oświadczenie o rezygnacji. Natomiast pracownicy powyżej 55 lat będą mogli zapisać się do programu na zasadzie dobrowolności.

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy kolejność tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie uzależniona od wielkości pracodawcy. W pierwszej kolejności obowiązek tworzenia PPK będzie spoczywał na przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, tj. w II połowie 2020 r. PPK założą małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) - obecnie trwają nad nim prace legislacyjne Rady Ministrów

Agata Pinzuł

- specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, były wieloletni pracownik ZUS, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK