Wideoszkolenie

Zmiany w CIT od 2019 r.

LEKCJE:
Wideo
1 / 1
UWAGA! Nowe zasady pobierania podatku u źródła należy stosować z uwzględnieniem ograniczeń i wyłączeń wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2018 r. poz. 2545.

Program webinarium:

• Exit tax – nowy podatek od niezrealizowanych zysków oraz jego wpływ na możliwości optymalizacji podatkowej
a. Zakres opodatkowania
b. Przedmiot opodatkowania oraz pojęcie wartości podatkowej
c. Data powstania obowiązku podatkowego oraz stawka podatku
d. Wyłączenie z opodatkowania
e. Rozłożenie na raty podatku
f. Pozostałe zagadnienia

• Zasady opodatkowania tzw. kryptowalut

• Obniżona stawka podatku 9% – zakres stosowania i ograniczenia

• Nowe regulacje w zakresie ulg podatkowych tzw. innovation box

• Samochody w firmie – zmiana zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu.
a. Leasing samochodów
b. Samochód jako środek trwały

• Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła (WHT)
a. Klauzula uzasadnienia ekonomicznego
b. Limit 2 mln zł w zakresie stosowania ulg i obniżonych stawek
c. Opinia o stosowaniu zwolnienia
d. Zasady zwrotu podatku WHT
e. Należyta staranność w WHT
f. Kopia certyfikatu rezydencji
g. Zawiadomienia o zwolnieniu

• Pakiety wierzytelności – zasady rozliczania wydatków na nabycie wierzytelności

• Koszty finansowania kapitałem

• Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

• Zmiany w cenach transferowych oraz zasadach przygotowywania dokumentacji podatkowej
a. Zmiany w definicji podmiotów powiązanych
b. Definicja ceny rynkowej
c. Nowe zasady określania obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowej (nowe limity kwotowe)
d. Uproszczenia w dokumentowaniu transakcji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej
e. Wyłączenie z obowiązku dokumentacji transakcji krajowych
f. Korekty dochodowości podatników
Czas: 1 godzina 10 minut 58 sekund
Data dodania: 2018-12-24
Aktualny: tak

Autor

Arkadiusz Duda

 

Doradca podatkowy. Ma szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK