Wideoszkolenie

Dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 2019 r.

LEKCJE:
Wideo
1 / 1
UWAGA!
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369). Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894).
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 2495). Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (j.t Dz.U. z 2018 r. poz. 804).

Program webinarium:

* Czym jest dokumentacja pracownicza i co wchodzi w jej skład?
* Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
* Zmiany w formularzach ZUS – zgodnie z projektem nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
* Dokumentacja pracownicza w postaci papierowej czy elektronicznej – wybór pracodawcy
* Składowe akt osobowych proponowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – nowy podział teczki pracowniczej
* Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy – ewidencja czasu pracy, dokumenty związane z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego, karta wypłaconego wynagrodzenia, karta ewidencji przydziału odzieży, zasady przenoszenia dokumentacji między systemami, doręczanie zawiadomień oraz zasady wydawania kopii akt osobowych
Czas: 53 minut 43 sekund
Data dodania: 2018-12-19
Aktualny: tak

Autor

Iwona Wołkiewicz

 

Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK