Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 11/2016, data dodania: 23.05.2016

O to pytają Księgowi

Jak ustalić datę otrzymania faktury wysłanej pocztą elektroniczną?

Dostaliśmy fakturę przesłaną za pomocą poczty elektronicznej. W jaki sposób ustalić dzień jej otrzymania? Czy jest to dzień, w którym odczytaliśmy wiadomość z załączoną fakturą?

Organy podatkowe przyjmują, że datą otrzymania faktury elektronicznej wysyłanej do podatnika w formie załącznika do wiadomości e-mail jest data wpływu wiadomości wraz z załączoną do niej fakturą.

Marek Żochowski

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK