Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2018, data dodania: 20.09.2018

Nowe możliwości kontynuacji zatrudnienia pracowników w razie śmierci pracodawcy

Sejm przyjął nowe rozwiązania regulujące zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG - ustanowienie zarządu sukcesyjnego.

W przypadku gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, stosunki pracy zostaną zachowane. Jeśli natomiast zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku - stosunki pracy wygasną z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy. Wówczas pracownikom będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu w przypadku ponownego zatrudniania w przedsiębiorstwie pracowników w tej samej grupie zawodowej (w okresie przejściowym od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego będzie możliwe zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach).

Czynności związanych z zatrudnieniem będzie dokonywał zarządca sukcesyjny, natomiast płatnikiem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych będzie przedsiębiorstwo w spadku.

Zarząd sukcesyjny wygasa maksymalnie z upływem 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, przy czym sąd z ważnych przyczyn może przed dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego na czas nie dłuższy niż 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK