Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 19/2015, data dodania: 01.10.2015

O to pytają Kadrowi

Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe można zastąpić premią

Nasi pracownicy sporo pracują w godzinach nadliczbowych. Czy zamiast wynagrodzenia za tak świadczoną pracę firma może wprowadzić premie uznaniowe?

Nie! Jeśli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, należy mu się za to wynagrodzenie wyliczone według zasad przewidzianych w Kodeksie pracy. Wprowadzenie przez pracodawcę premii uznaniowej nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za pracę faktycznie wykonaną w godzinach nadliczbowych. A to oznacza, że premia nie może zastępować wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

infoRgrafika

Joanna Skrobisz

specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK