Wideoszkolenie

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

W programie szkolenia:
- Różnice w zakresie podmiotowym prawa koalicji związkowej przed i po nowelizacji. Dlaczego zmieniono przepisy?
- Różnice w stosowanej terminologii „pracownik” - „osoba wykonująca pracę zarobkową”; oraz „pracodawca” - „pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy”
- Na jakich zasadach wstępować będą do polskich związków zawodowych cudzoziemcy z umowami zlecenia, a na jakich zasadach zrzeszać będą się pracownicy tymczasowi pozostający w zatrudnieniu cywilnoprawnym?
- Jaki sąd będzie rozstrzygał sprawy dotyczące członków związku, którzy mają umowy cywilnoprawne?
- Nowe wyższe kryteria reprezentatywności organizacji związkowych. Które organizacje związkowe stracą po dniu 1 stycznia reprezentatywność i jakie będą tego konsekwencje w praktyce?
- Weryfikacja liczebności związku zawodowego na nowych zasadach. Jakie będą konsekwencje dla organizacji nieprzedstawienia informacji o liczbie członków lub jej zawyżanie?
- Ochrona danych członków związku zawodowego przed sądem pracy i w relacji z pracodawcą. Jak ma się do tego RODO?
- Po co wprowadzony został zakaz podwójnego liczenia członków związku zawodowego?
- Zmiana w odprowadzaniu składki związkowej
- Na jakich zasadach zleceniobiorca skorzysta z czynności doraźnej i czy w związku z tym jego umowa przedłuża się o czas zwolnienia od pracy?
- Czy w sprawach regulaminów wewnątrzzakładowych należy uzgadniać stanowisko ze wszystkimi organizacjami związkowymi, czy tylko z reprezentatywnymi i co w sytuacji gdy w zakładzie jest tylko jedna organizacja związkowa?
- Ochrona działaczy związkowych mających umowy prawa cywilnego
- Jak i według jakich kryteriów określić liczbę osób chronionych w organizacji związkowej?
- Nowość, ustawodawca wprowadził terminy na wyrażenie zgody przez organizacje związkową na zwolnienie działacza. Co stanie się po terminie gdy organizacja milczy i nie wyraża stanowiska?
Czas: 1 godzina 6 minut 58 sekund
Data dodania: 2018-11-05
Aktualny: tak

Autor

Ewa Podgórska-Rakiel

 

Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w prawie pracy. Zajmuje się również ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, także w problematyce monitoringu wizyjnego w zakładzie. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz trener licznych szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ekspert zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Autorka licznych publikacji, wypowiedzi medialnych, w tym debat na temat aktualnych problemów prawa pracy.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK