Rachunkowość Budżetowa 13-14/2018, data dodania: 26.06.2018

Mniej biurokracji w samorządach

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmniejszeniem obciążeń biurokratycznych w samorządach. Pierwszymi efektami prac Zespołu ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) są propozycje zmian w trzech rozporządzeniach:

  • w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - propozycje dotyczą zmian w zakresie szczegółowości ich planów finansowych. Samorządy będą same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf czy: dział, rozdział, grupa paragrafów,
  • w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - chodzi głównie o określenie sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwzględniono tu zarówno rozwiązania zawarte w ustawie o finansach publicznych, jak i niezbędne wymagania informacyjne w zakresie środków unijnych,
  • w sprawie sprawozdawczości budżetowej - chodzi o zmiany, które umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości w planach samorządowych jednostek budżetowych - w grupach paragrafów bądź w paragrafach.

Konsekwencją wejścia w życie zmienianych rozporządzeń będzie stworzenie możliwości decydowania przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego o szczegółowości sporządzanych planów finansowych ich jednostek organizacyjnych, co umożliwi bardziej elastyczne zarządzanie.

Szybkie wypracowanie pierwszych rozwiązań było możliwe dzięki konstruktywnej i dobrej współpracy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy, aby proponowane zmiany miały zastosowanie już do opracowania projektów planów finansowych na rok 2019 - zapewniła prof. Teresa Czerwińska, Minister Finansów.

Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych

Dodatkowo Ministerstwo Finansów (w ramach Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych) pracowało nad kwestią wcześniejszej spłaty długu samorządów. To dotychczas było mocno ograniczone przepisami i stanowiło istotny problem nie tylko z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, ale także całego sektora finansów publicznych. Przygotowana zmiana przepisów zmierza do zracjonalizowania zadłużania się samorządów. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przewiduje między innymi wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów. Wpłynie to również na racjonalizację gospodarki finansowej i jednocześnie na zmniejszenie długu publicznego i kosztów jego obsługi.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK