Wideoszkolenie

Weryfikacja sald

LEKCJE:
Wideo
5 / 9
Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• czy wszystkie salda kont zespołu 2 udaje się w praktyce zinwentaryzować w drodze uzgodnień jednostki i kontrahentów,
• na podstawie jakich dokumentów przeprowadza się weryfikację salda kont 201 (rozrachunki z odbiorcami i dostawcami), 221 (należności z tytułu dochodów budżetowych) i 226 (długoterminowe należności budżetowe).
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 15 minut 15 sekund
Data dodania: 2018-03-28
Aktualny: tak

Autor

Artur Przyszło

 

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK