Wideoszkolenie

Personel i Zarządzanie 4/2019, data dodania: 27.03.2019

Jeden rynek - różne oczekiwania

Co motywuje specjalistów z poszczególnych branż?

Rozwój nowych technologii oraz zmieniające się potrzeby społeczeństwa powodują, że pracodawcy muszą coraz uważniej podchodzić do kwestii motywowania pracowników, a także różnicować swoją ofertę w zależności od rynku, na którym działają. Każda branża jest inna, dlatego by móc w niej odnosić sukcesy, należy poznać jej specyfikę i funkcjonujące mechanizmy. Podobnie jest z pracownikami - każdy z nich ma inne doświadczenie, wiedzę, preferencje, zainteresowania, a także oczekiwania.

Firmy Sodexo i Antal przygotowały raport "Cztery osobowości - jeden rynek", który prezentuje konkretne potrzeby pracowników z różnych sektorów, w tym IT, finanse, i specjalizacji, tj. handlowiec i inżynier. Dane z raportu dowodzą, że odpowiednio skonstruowana oferta benefitów pozapłacowych umożliwia nie tylko zatrzymanie pracownika w szeregach firmy, lecz także budowanie lojalności i przywiązania do miejsca pracy. Dzięki temu wzrasta jego zaangażowanie, co przekłada się na większą efektywność i realizację celów biznesowych organizacji.

Jakie benefity dla specjalisty IT?

Zawodom związanym z nowoczesnymi technologiami zdecydowanie sprzyja rozwój cyfryzacji i digitalizacji. Stąd też wśród ofert pracy przeważają te związane właśnie z tym sektorem. Czy oznacza to, że specjaliści IT mają wyjątkowo komfortową pozycję negocjacyjną, mogą przebierać w ofertach i z łatwością znaleźć odpowiednią posadę? Niekoniecznie. Osoby z sektora IT są świadome swojej wartości, mają wyraźnie sprecyzowane oczekiwania, a te nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w ogłoszeniach o pracę.

Według raportu "Cztery osobowości - jeden rynek" kluczowa jest dla nich przede wszystkim swoboda. Pod tym hasłem kryje się zarówno bezpośrednia atmosfera w biurze (100 proc.), jak i nieformalny styl ubierania (92 proc.). Ważnymi atrybutami są również swobodny język komunikacji (89 proc.) oraz elastyczne godziny pracy (84 proc.). Specjaliści IT chcą mieć także możliwość decydowania o świadczeniach pozapłacowych, aby móc dopasować je do swoich potrzeb i zainteresowań. Z drugiej jednak strony oczekują oni oficjalnej komunikacji związanej z rekrutacją. Oferty pracy powinny być przedstawione w standardowy sposób i zawierać jasno określone obowiązki i wymagania (89 proc.).

Czym zachęcić handlowca?

Praca handlowca wymaga samodzielności, dyspozycyjności, komunikatywności, umiejętności negocjacji, a także dużej mobilności. Wiąże się ona częstymi spotkaniami z klientami i koniecznością budowania sieci rekomendacji, co w efekcie generuje wysoki poziom stresu oraz nieregularne godziny pracy. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w oczekiwanych przez handlowców świadczeniach pozapłacowych czy systemach motywacyjnych. Przedstawiciele handlowi przykładają ogromną wagę do sytuacji, w których mogą wchodzić w interakcje z innymi osobami, np. podczas wspólnego spożywania posiłków, spotkań integracyjnych oraz dodatkowych inicjatyw, które organizuje pracodawca. Dlaczego? Bo mimo tego, że często realizują swoje zadania w terenie, to chcą czuć się częścią zespołu.

Ze względu na nieregularny czas pracy sprzedawcy i przedstawiciele firm cenią owocowe poniedziałki oraz konsultacje z dietetykiem (81 proc.), które pomagają im zachować dobrą kondycję psychofizyczną. Aż 92 proc. z nich chce mieć wpływ na działania HR i tym samym budować politykę, która odpowiada na ich potrzeby. 97 proc. ceni bezpośrednią atmosferę i mniejszą formalność, a także nieformalny język komunikacji (86 proc). Ogólna potrzeba swobody w miejscu pracy wynika z charakteru pracy handlowca - nie są oni przywiązani do swojego biurka, preferują pracę zdalną (87 proc.) oraz lubią obowiązki, które wymagają od nich spotkań, wyjazdów i delegacji (86 proc.).

- W budowaniu zaangażowania pracowników nie chodzi wyłącznie o prześciganie się w benefitach pozapłacowych, ale o to, by odpowiednio rozpoznać potrzeby pracownika już na etapie rekrutacji oraz stale budować kulturę organizacyjną firmy, której integralną częścią są świadczenia pozapłacowe - mówi Sebastian Lachowski, dyrektor sprzedaży Sodexo Benefits and Rewards Services.

Czy finansista doceni tylko finanse?

Finansiści poszukują takiego miejsca pracy, w którym mają zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju i realizacji wybranej ścieżki kariery. Dla 84 proc. przewidywalność i stabilność wynagrodzenia są bardzo ważnymi czynnikami decydującymi o satysfakcji z pracy. Są oni także gotowi zrezygnować z premii i bonusów na rzecz wyższej pensji. Finansiści poszukują przynależności do miejsca pracy, dlatego też dla 79 proc. z nich ważne jest własne miejsce w biurze - nawet kosztem braku przestrzeni do odpoczynku czy innych aktywności.

Osobom zajmującym się szeroko rozumianymi finansami zależy na pracy w zespole (73 proc.), spożywaniu wspólnych posiłków (80 proc.), swobodnej atmosferze (96 proc.) oraz bezpośrednim stylu komunikacji (84 proc.). Dodatkowo dla 79 proc. ważny jest zdrowy styl życia, a 74 proc. badanych chce, aby pracodawca dofinansowywał im posiłki w pracy w formie karty lunchowej lub kuponów do kantyny.

Na co stawia inżynier?

Inżynierowie to jedna z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych w Polsce. Pracodawcom coraz trudniej zaleźć talenty nie tylko na rodzimym rynku, ale także poza granicami kraju. Według inżynierów idealny pracodawca i wymarzone miejsce pracy charakteryzują się balansem między nieformalną atmosferą a sztywnymi ramami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aż 97 proc. badanych chce bezpośredniości i mniejszej formalności w miejscu pracy, a 94 proc. pragnie mieć wpływ na działania HR w firmie, czyli samodzielnie wybierać szkolenia czy decydować o benefitach pozapłacowych. Z drugiej jednak strony, zdecydowanie wolą oni formalną komunikację związaną z rekrutacją w miejscach do tego przeznaczonych (92 proc.) z precyzyjnie określonymi obowiązkami i wymaganiami (92 proc.). Inżynier oczekuje, że szef będzie mobilizował i wymagał, ale też sprawiedliwie oceniał pracę podwładnych (84 proc). Zależy mu też na integracji - lubi działać w zespole (78 proc.) oraz spożywać posiłki ze współpracownikami (84 proc.).

- Rynek pracownika oraz obecność pięciu pokoleń w jednym miejscu pracy powodują, że tylko dopasowane oferty do indywidualnych potrzeb ma szansę zainteresować najlepszych kandydatów - mówi Małgorzata Kroh, dyrektor marketingu i rozwoju Sodexo Benefits and Rewards Services.

Czy istnieje wspólny mianownik?

Istnieje. 94 proc. pracowników w Polsce chce mieć wpływ na działania HR w firmie i samodzielnie wybierać korzystne dla siebie benefity pozapłacowe. W przedsiębiorstwach, w których spotykają się specjaliści z różnych dziedzin oraz międzypokoleniowe zespoły, sukcesem jest zbudowanie kultury organizacyjnej, w której każdy czuje się dobrze.

Do istotnych czynników motywacyjnych należy również oferowanie pracownikom zróżnicowanych świadczeń dodatkowych w taki sposób, aby każdy z nich czuł się doceniony i zauważony oraz mógł w pełni realizować swój potencjał bez oglądania się na innych. Wyzwania dla specjalistów HR zmieniają się dynamicznie, tak jak dynamiczny jest rynek pracy, na który oddziałują zarówno aspekty ekonomiczne, społeczne, polityczne, jak i osobiste preferencje każdej jednostki.

- Pracownicy bez względu na branżę, w której pracują, oczekują od pracodawcy indywidualnego podejścia i elastyczności - tak by mogli spełniać się w pracy i poza nią - podsumowuje Monika Sielicka-Hamala, dyrektor HR Sodexo Benefits and Rewards Services.

Tekst powstał na podstawie raportu "Cztery osobowości - jeden rynek" opracowanego przez firmy Sodexo i Antal.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK