Rachunkowość Budżetowa 5/2017 [dodatek: Rachunkowość w oświacie], data dodania: 22.02.2017

Wydatki na szkolenie nauczyciela - klasyfikacja budżetowa

Czy w § 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" należy ująć delegację służbową (diety, przejazdy, ryczałty za przejazdy) wypłaconą za udział w szkoleniu, które było organizowane bezpłatnie dla nauczyciela? Czy w paragrafie tym należy ująć delegację służbową (diety, przejazdy, ryczałty za przejazdy) również wtedy, gdy szkolenie dla nauczyciela było opłacone z rozdziału 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" § 430 "Zakup usług pozostałych"?

W § 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej), uwzględnia się nie tylko opłaty za kursy i szkolenia pracowników jednostki oświatowej, ale również wszelkie koszty związane z:

● dojazdem,

● zakwaterowaniem,

● wyżywieniem

- uczestnika szkolenia.

W § 430 "Zakup usług pozostałych" ujmowane są wyłącznie koszty dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe. Nie ma tu znaczenia, w którym rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki będą realizowane.

Jeżeli delegacja służbowa pracownika odbywana jest w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniu, wszelkie koszty związane z tą delegacją należy ująć w § 470 klasyfikacji budżetowej nawet wtedy, gdy udział w szkoleniu jest bezpłatny.

ZAPAMIĘTAJ!

Podstawą klasyfikowania kosztów delegacji w § 470 jest cel odbywanej podróży służbowej.

Do § 430 klasyfikacji budżetowej mogą być klasyfikowane wyłącznie opłaty za studia wyższe pracownika jednostki oświatowej. Nie powinny być tutaj ujmowane wydatki na inne formy podnoszenia kwalifikacji przez pracownika.

Koszty delegacji służbowej pracownika odbywanej w związku z pobieraniem nauki w szkole wyższej nie mieszczą się w kategorii wydatków, które mogą być ujmowane w § 470.

ANNA ŻYŁA

specjalista w zakresie finansów i rachunkowości samorządowych jednostek oświatowych

PODSTAWA PRAWNA

● załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 162)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK