Wideoszkolenie

Jak skutecznie wyegzekwować podatki w gminie

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• jakie działania informacyjne może podejmować wierzyciel wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku przed przesłaniem: upomnienia czy tytułu wykonawczego, w przypadku gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia,
• czy działania informacyjne są prawem wierzyciela, czy jego obowiązkiem,
• w jakiej formie mogą być podejmowane działania informacyjne oraz w jaki sposób się je rejestruje.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 43 minut 37 sekund
Data dodania: 2018-01-31
Aktualny: tak

Autor

Hanna Kmieciak

 

doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ceniony przez praktyków ekspert w dziedzinie dochodów JST, procedur podatkowych i egzekucji należności na JST; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; odbyła staż w Brukseli (Belgia) w biurze przedstawicielstwa Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu przy instytucjach Unii Europejskiej; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik JST, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor wielu książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych m.in. „Gazety Prawnej”, „Poradnika Rachunkowości Budżetowej”
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK