Personel i Zarządzanie 1/2016, data dodania: 28.12.2015

Przez coaching do ekoprzywództwa

Rozmowa z Simonem Westernem, prezesem Analytic-Network Coaching Ltd.

infoRgrafika

Simon Western

prezes Analytic-Network Coaching Ltd. Jest wybitnym trenerem pracującym w skali międzynarodowej i autorem licznych publikacji w zakresie przywództwa i coachingu. Jest twórcą innowacyjnego, międzynarodowego programu szkoleniowego dla zaawansowanych coachów i doświadczonych menedżerów. Pracuje w oparciu o teorię psychoanalizy, teorię krytyczną i teorie organizacji. Jest też wykładowcą akademickim, badaczem i praktykiem.

Simon Western niedawno został prezydentem-elektem Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Psychoanalitycznych w Organizacjach (International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations; ISPSO). Obecnie wspiera firmy we wdrażaniu koncepcji Ekoprzywództwa (Western 2008/13), pomagając im w osiąganiu większych sukcesów, byciu bardziej kreatywnymi, etycznymi, zrównoważonymi, jak również nastawionymi na ludzi.

Szybko zmieniające się środowisko pracy wymaga nowych form przywództwa. Jakie zatem powinno być to przywództwo?

Jesteśmy w okresie zmian na miarę rewolucji przemysłowej. Procesy digitalizacji i globalizacji zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. W XX wieku organizacje były postrzegane jako efektywnie działające maszyny, funkcjonujące na podstawie porządku i hierarchii. Dziś, w XXI wieku, obserwujemy, jak organizacje przestają funkcjonować na zasadzie piramid z przywódcą na czele. Zaczynają organizować się w złożone sieci, które potrzebują nowych form przywództwa i zarządzania.

Moje badania i doświadczenia w pracy z międzynarodowymi firmami wskazują, że aby przewodzić sieciowej organizacji, która funkcjonuje jak ekosystem, potrzebny jest styl przywództwa, który nazywam ekoprzywództwem. Opisałem ten styl w swojej książce Leadership. A critical text (2013). Ekoliderzy dystrybuują przywództwo po całej organizacji, myślą strategicznie, planują, jak łączyć ludzi oraz jak zmiana wprowadzona w jednym miejscu może mieć wpływ na cały system organizacyjny. To zupełnie nowy sposób myślenia o zarządzaniu.

W jaki sposób coaching może wspierać menedżerów, którzy chcą być eko-liderami w organizacji?

Coachowie przeważnie wciąż postrzegają przywództwo w kategoriach hierarchii, władzy, charyzmy, czyli sposobów wdrażania zmian przez liderów. Coachowie muszą być bardziej świadomi, w jaki sposób może dojść do prawdziwej zmiany. Mam tu na myśli rozumienie takich procesów, jak: wspólne oddolne inicjatywy, powiązania i relacje między ludźmi, procesy zmian systemowych. Będą mogli wtedy wspierać liderów w innym sposobie myślenia, pomagać im w stawaniu się ekoliderami.

Dopóki coachowie nie zweryfikują własnego stylu myślenia o przywództwie i o transformowaniu organizacji, nie będą w stanie pomagać liderom w zmianie.

Jakie doświadczenia doprowadziły Pana do stworzenia Analytic-Network Coaching (A-Nc)?

Pracowałem z top menedżerami światowych organizacji, z międzynarodowymi bankami, takimi firmami, jak GAP, Caterpillar, HSBC, z CEO w systemie zdrowia i edukacji, jak również z przedstawicielami małych biznesów. We wszystkich przypadkach moi klienci stawali przed tym samym wyzwaniem: w jaki sposób przewodzić zmianie i jak odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie, w którym przyszło im funkcjonować. Moja koncepcja o ekoprzywództwie została bardzo dobrze przyjęta przez biznes, przez menedżerów. Jednak był jeden problem. Ludzie mówili "Simon, rozumiemy całą koncepcję, zgadzamy się, ale jak mamy to zrobić? jak zmienić sposób, w jaki zarządzamy?". To sprawiło, że popatrzyłem na cały obraz z dystansu i zacząłem myśleć strategicznie - jakiego wsparcia potrzebują liderzy? Moją odpowiedzią jest Analytic-Network Coaching. Jasne, spójne i praktyczne szkolenie dla coachów o tym, jak wspierać liderów w procesie tej transformacji.

Na czym polega Pana podejście do coachingu i czym różni się od innych koncepcji pracy coachingowej?

Moje podejście różni się w wielu aspektach. Po pierwsze, jestem wykształcony w nurcie psychoanalitycznym - dlatego wykorzystuję analityczne podejście w swojej pracy z klientami. Szukam ukrytych w nieświadomości motywów działania, mechanizmów obronnych i pragnień. Po drugie, badam sieci społeczne i procesy zmian społecznych. Włączam tę wiedzę do mojej pracy coachingowej. Oznacza to, że w moim podejściu nie pracuję z klientem nad zmianą jego zachowań, ale uznaję, że mój klient "jest aktorem w sieci". Pomagam mu odnaleźć się w jego sieci, zrozumieć sens i znaczenie jego położenia, a następnie wypracować zmianę na poziomie strategicznym. Po trzecie, etyka jest niezbędna. Jestem przekonany, że coachowie nie są neutralni i są wpływowymi agentami zmiany.

Moja koncepcja coachingu jest wyzwaniem dla liderów z wielu powodów. Z moich obserwacji wynika, że dla najlepszych przywódców to podejście jest odświeżające i niezbędne do pozostania na właściwej drodze.

Kto wobec tego powinien skorzystać z A-Nc?

Wszyscy coachowie! Również menedżerowie i liderzy, którzy przejawiają coachingowy styl pracy ze współpracownikami i zespołami. Metodologia pracy, jaką poznają uczestnicy, jest ramą, dzięki której mogą oni udoskonalić swój warsztat pracy z osobami indywidualnymi i zespołami - zarówno jako coachowie, jak i menedżerowie. Szkolenie jest również okazją do ich osobistego rozwoju w roli coachów i liderów, a przede wszystkim rozwija ich umiejętności myślenia i działania strategicznego.

W jaki sposób liderzy pracujący z zespołami w korporacjach mogą wykorzystać Pana metodę?

Mogą ją wykorzystywać we wszystkich sytuacjach! System Analytic-Network Coaching to podejście holistyczne, może być aplikowane do pracy z osobami indywidualnymi, zespołami i z całymi rozwijającymi się organizacjami. A-Nc jest kluczowym elementem planowania zmian i wprowadzania realnych rozwiązań, ponieważ skłania on liderów do patrzenia z perspektywy strategicznej - na cały obraz, jak i do pracy z dynamiką relacji międzyludzkich.

W jaki sposób coach wykorzystujący podejście Analytic-Network Coaching może wspierać liderów w rozwoju? Z jakiego powodu to podejście może być bardziej właściwie, wartościowe?

Koncepcja systemowego podejścia do coachingu, jaką jest Analytic-Network Coaching, pomaga coachom w usystematyzowany sposób przeprowadzić liderów przez proces zmiany. Skupia się na pięciu istotnych elementach rozwoju: na ego, relacjach, przywództwie i władzy, sieciach i wreszcie na strategiach zmiany. W pięciu prostych ramach oferujemy praktyczny przewodnik po przywództwie w XXI wieku!

Jakie korzyści zarówno podejście A-Nc, jak i koncepcja ekolidera może wnieść do rozwoju polskich firm?

A-Nc zapewnia jasny, przejrzysty system pracy dla coachów i liderów, oparty na wspomnianych wcześniej pięciu ramach. Jest to spójne podejście, które tłumaczy złożone idee, takie jak psychoanaliza czy teoria sieci na język praktyki. System A-Nc daje liderom strukturę do pracy i do zmiany ich dotychczasowego sposobu myślenia.

Europa stoi przed wieloma wyzwaniami, a kraje postkomunistyczne nadal szukają swojej drogi. Polska jest w procesie wielkiej transformacji, a jej rezultaty w dalszym ciągu nie są do końca znane. Jeśli polskie przedsiębiorstwa chcą się rozwijać i skutecznie konkurować, muszą adaptować się do globalnej rzeczywistości. W tych procesach drzemie ogromny potencjał. Koncepcja A-Nc może być dla polskich firm ogromnym wsparciem w jego wykorzystaniu.

Dziękuję za rozmowę.

Dagmara Miąsek

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK