Wideoszkolenie

Spis z natury – praktyczne wskazówki

LEKCJE:
Wideo
6 / 7
Z tego odcinka można dowiedzieć się m.in.:
• kto powinien być podpisany na arkuszu spisu z natury w przypadku urzędu miejskiego, jako osoba materialnie odpowiedzialna: burmistrz czy osoby z poszczególnych pokoi,
• jak powinna być przeprowadzona inwentaryzacja niskocennych składników majątku szkoły (np. piłki do zajęć lekcyjnych, naczynia kuchenne w stołówce szkolnej),
• jak często należy przeprowadzać inwentaryzacje tzw. ilościówki: co rok, czy rzadziej,
• czy cena i wartość może znajdować się również na kopii druku samokopiującego czy tylko na oryginale,
• do kiedy należy sporządzić sprawozdanie końcowe z inwentaryzacji – do 15 stycznia czy do 85 dnia, licząc od dnia bilansowego.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 10 minut 5 sekund
Data dodania: 2017-10-26
Aktualny: tak

Autor

Artur Przyszło

 

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK