Wideoszkolenie

Nowe Prawo Wodne 2017 – kompendium obowiązujących przepisów

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• jaka nowa definicja pojęcia „ścieki” obowiązuje od 23 sierpnia 2017 r.,
• czy będzie możliwe pobieranie w taryfach opłat za deszczówkę, skoro traci status ścieków,
• co z gminami, na terenie których uwzględnia się obecnie w taryfach opłaty za wody opadowe
• czy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej umożliwi utrzymanie opłat za deszczówkę,
• za co uiszcza się opłaty za usługi wodne,
• co należy rozumieć przez pojęcie wody opadowe lub roztopowe,
• jakie są przesłanki uiszczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
• kogo dotyczy „opłata za zmniejszenie naturalnej retencji”.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK