Wideoszkolenie

Nowe Prawo Wodne 2017 – kompendium obowiązujących przepisów

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• co jest objęte opłatą za korzystanie ze środowiska i jaka jest wysokość tych opłat,
• co stanowi instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami,
• za co uiszcza się opłaty za usługi wodne,
• jakie będą składniki opłaty za usługi wodne,
• jaka będzie wysokość opłaty stałej za pobór wód od 2020 r.,
• jak w praktyce obliczyć wysokość opłaty stałej za usługę wodną,
• jaka będzie wysokość opłaty zmiennej za pobór wód przed wod-kan.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK