Wideoszkolenie

Nowe Prawo Wodne 2017 – kompendium obowiązujących przepisów

Z tego odcinka dowiesz się m.in.:
• jakie zmiany kadrowe wprowadza nowe Prawo wodne: co się stanie z pracownikami starostw powiatowych realizujących zadania starostów określone w przepisach ustawy uchylanej oraz co się stanie z pracownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania marszałków województw w przepisach ustawy uchylanej,
• jakie zmiany finansowe wprowadza nowe Prawo wodne,
• jakie zmiany sprawozdawcze wprowadza nowe Prawo wodne: do kiedy gminy będą przedkładały Wodom Polskim sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
• jakie zmiany organizacyjno-planistyczne wprowadza nowe Prawo wodne (w tym związane z zaostrzeniem standardów dot. tworzenia kąpielisk).
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK