Wideoszkolenie

Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści i zagrożenia

UWAGA! Od 1 stycznia 2018 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł.

Z tego odcinka szkolenia dowiesz się m.in.:
- co to jest umowa zlecenia i kiedy można ją zawrzeć,
- jakie są prawa i obowiązki stron umowy zlecenia,
- jakie są różnice i podobieństwa między umową zlecenia a umową o pracę,
- w jaki sposób należy potwierdzać godziny wykonywania zlecenia,
- jakie obowiązują wyłączenia w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 24 minut 43 sekund
Data dodania: 2017-09-27
Aktualny: tak

Autor

Katarzyna Krawczyk

 

Szef Departamentu Korporacyjnego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Jej doświadczenie w zakresie prawa pracy obejmuje doradztwo w zakresie m.in. czasu pracy, zwolnień grupowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia i w trybie dyscyplinarnym), zakazów konkurencji, nawiązywania stosunku pracy z menedżerami zarządzającymi, obowiązków pracodawcy i pracowników, rodzicielstwa, chorób pracowników oraz sporów przed sądami pracy. Doradza jako ekspert z zakresu prawa pracy w procesach restrukturyzacji spółek i reorganizacji grup kapitałowych. Do jej klientów należą renomowane firmy i grupy kapitałowe z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego, wydawniczego, IT i usługowego. Często wyjaśnia sposób stosowania poszczególnych regulacji z zakresu prawa pracy na łamach prasy i w mediach. Specjalizuje się również w procesach przeprowadzania inwestycji, tworzenia joint venture, w transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacji spółek. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu, Europeistyki na tym samym wydziale ze specjalizacją prawo Unii Europejskiej oraz Wydziału Prawa i Nauk o Państwie na Uniwersytecie w Bonn, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa porównawczego. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Brukseli w Dyrektoriacie Generalnym Rynku Wewnętrznego.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK