Rachunkowość Budżetowa 21/2016 [dodatek: Rachunkowość w oświacie], data dodania: 20.10.2016

Ujmowanie przez szkołę w ewidencji VAT sprzedaży obiadów

Czy sprzedaż obiadów w szkole powinna być ujmowana do rejestru VAT według faktycznej sprzedaży, czy według podpisanych umów na sprzedaż obiadów? Szkoła takich umów nie posiada, ale gotując obiad, musi w przybliżeniu wiedzieć, na ile osób (szkoła kupuje "wsad do kotła" i stawia obiad do dyspozycji).

Sprzedaż obiadów w szkole powinna być wykazywana w ewidencji VAT według dat powstawania obowiązku podatkowego.

Cechą charakterystyczną przepisów o VAT jest to, że tylko bardzo ogólnie określają zasady prowadzenia ewidencji (art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Z przepisów wynika jedynie, że podatnicy mają obowiązek prowadzić ewidencję zawierającą:

● kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT,

● dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

● wysokość podatku należnego,

● kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,

● kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,

● inne dane (np. określone przepisami szczególnymi) służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Skutki w VAT czynności podlegających opodatkowaniu powstają w dacie powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji, w ewidencji oraz deklaracji VAT podatnicy mają obowiązek wykazywać te czynności, dla których powstał obowiązek podatkowy.

Sprzedaż obiadów w szkole powinna być więc wykazywana w ewidencji VAT według dat powstawania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje zaś:

1) z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty - w zakresie, w jakim zapłata jest otrzymywana przed wydaniem obiadów (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT),

2) z chwilą wydania obiadów - w pozostałym zakresie (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

TOMASZ KRYWAN

 prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków

PODSTAWA PRAWNA

● art. 19a ust. 1 i 8, art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

PRZECZYTAJ TEŻ:

● Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

● Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez szkołę towarów od zagranicznego dostawcy?

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK