Kurs

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Z dniem 28 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 10 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 659)
Z tego szkolenia dowiesz się m.in.:
• jakie zmiany nastąpiły w zasadach umorzenia w całości należności cywilnoprawnych,
• jakie zmiany nastąpiły w przypadku zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym,
• co oznacza umorzenie należności „z urzędu”,
• czy po zmianach w uofp można nie dochodzić drobnych należności cywilnoprawnych,
• co się zmieniło w przesłankach udzielania ulg w spłacie należności na wniosek dłużnika.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 36 minut 32 sekund
Data dodania: 2017-04-12
Aktualny: tak

Autor

Artur Przyszło

 

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK