Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 19/2016, data dodania: 28.09.2016

8 września 2016 r.

Doręczanie pism w przypadku zbiegu egzekucji

Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianą od 8 września 2016 r. przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Organ egzekucyjny będzie przekazywał do sądowego organu egzekucyjnego lub innego administracyjnego organu egzekucyjnego odpis tytułu wykonawczego, dokumentu zajęcia oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji w drodze elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 września 2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji - Dz.U. z 2016 r., poz. 1416

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna "MONITORA księgowego"

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK